Blackmores Glucosamine Sulfate 1500mg 180 Tablets

899.000(Đã bao gồm VAT)

Thành Phần

Active Ingredients: Glucosamine sulfate sodium chloride 1.88 g (1884 mg)
Equivalent to glucosamine sulfate 1.5 g (1500 mg)

Allergen Contains: Soybean| Sulphites

Cách sử dụng

Mỗi ngày 1 viên1500mg,

Bảo Quản

Để nơi thoang mát, dươi 30 độ C.

Blackmores Glucosamine Sulfate 1500mg 180 Tablets

899.000(Đã bao gồm VAT)