Blackmores Dầu Hoa Anh Thảo (Evening Primrose Oil) 190 viên

750.000(Đã bao gồm VAT)

Thành Phần

Active Ingredients: Evening primrose oil (EPO)
Providing gamma-linolenic acid (GLA) 100 mg
1 g (1000 mg)

Blackmores Dầu Hoa Anh Thảo (Evening Primrose Oil) 190 viên

750.000(Đã bao gồm VAT)