Blackmores Cân Bằng Đương Huyết (Sugar Balance) 90 Tablets

350.000(Đã bao gồm VAT)

Thành Phần

Active Ingredients: Chromium picolinate – 123 micrograms
Heavy magnesium oxide – 166 mg

Cách sử dụng

Người lớn: mỗi lần 1 viên, 1 ngày 3 lần hoặc theo chỉ định của Bác Sĩ.

Bảo Quản

Để nơi dưới 25°C, tránh ánh năng.
Blackmores Cân Bằng Đương Huyết (Sugar Balance) 90 Tablets

350.000(Đã bao gồm VAT)